Själen

”När själen får ro följer kroppen efter…” / Okänd
Vi lever i ett samhälle som kräver mer och mer av vår fysiska närvaro och vårt inre liv får allt för ofta stå tillbaka. Att vara i stillhet, lyssna inåt och känna vad vi verkligen behöver är allt för sällsynt och kan t.o.m. vara svårt att uppnå på egen hand. På Balanscenter finns terapeuter som på olika sätt vägleder dig inåt via meditation, hypnos, energiarbete och/eller andlig vägledning.